Stöd

Vi söker upp unga i utanförskap och erbjuder stöd att komma in på arbetsmarknaden. Med en tät kontakt mellan arbetsgivare och klienter kan vi erbjuda rätt stödinsatser. Vi samarbetar med små och stora företag som vill bidra med att ge en vettig sysselsättning till utsatta ungdomar.

Genom individ anpassad behandling och coachning samt att vi finns med som stöd för arbetsgivarna och klienten blir insatserna samordnade och klienterna får optimala förutsättningar i förändringsprocessen. Vi tror på att alla kan fungera i rätt gemenskap och sammanhang.

Även här gäller tron på att alla fungerar i rätt gemenskap och sammanhang.

 

Redo för en verklig förändring?

Få professionella råd av våra coacher

Kontakta oss