Kontaktmannaskap

Vi erbjuder våra tjänster till kommuner och stadsdelar i arbetet att bryta främst ungas men även vuxnas utanförskap. Våra coacher har gedigen erfarenhet inom kontaktmannaskap. Vi arbetar med ett styrkebaserat förhållningssätt. Genom att förstärka individens styrkor och förminska svagheter parallellt med övriga individanpassade insatser bryter vi den negativa trenden med destruktivt beteende. Målet är att successivt kunna släppa taget om klienten genom att hålla fokus på individens styrkor och bygga ett nytt sunt nätverk kring klienten på arbetsplatsen, skolan och fritiden.

De individanpassade insatserna bör av erfarenhet vara minst sex månader långa för att uppnå varaktiga resultat. Målet är att kunna släppa taget om klienten inom sex månader genom att hålla fokus på individens styrkor och bygga ett sunt nätverk. I vissa fall kan dock insatsen pågå upp till ett år eller längre.

 

Redo för en verklig förändring?

Få professionella råd av våra coacher

Kontakta oss