Integritetspolicy

Syfte

Syftet med denna integritetspolicy är att säkerställa att Livtema.se hanterar personuppgifter i enlighet
med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla
behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du ingår avtal med oss, gör ett köp eller deltar i undersökningar.
Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.
Livtema.se vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din
information skyddas från att obehöriga får del av den.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Kontakta dig via e-post
  • Kunna kommunicera med dig vid köp/avtal av våra tjänster.
  • Förbättra vår kundservice.
  • Kunna redovisa underlag till skattemyndigheten av bokföringstekniska skäl.

Säkerhet

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare
till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en
begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Ta bort information från vår kunddatabas

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information. Om du inte längre vill ta
emot meddelanden hittar du information om hur du avslutar kontakten i slutet av varje e-
postmeddelande. Dina uppgifter kommer därefter att raderas från vår kunddatabas.

Har du handlat av oss eller ingått avtal vid köp av Livtema.se´s tjänster måste vi spara den information
som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför
inte raderas.