Föreläsningar

Vi föreläser för unga vuxna och vuxna om arbetsliv, droger, kriminalitet och livsstilsförändringar. Vi har även föreläsningar för mellan- och högstadieelever där vi berör grupptryck, mobbning, självkänsla och hur man hanterar livskriser. Vi arbetar aktivt med att stärka barn och unga för ett bättre och tryggare samhälle.

Vi skräddarsyr föreläsningar efter önskemål beroende på målgrupp och syfte. Allt för att nå fram och få önskad effekt.

Våra utbildningar riktar sig till personal samt blivande verksamma inom socialt arbete. I utbildningarna berör vi vikten av rätt bemötande, struktur och taktik i det dagliga arbetet samt hur man som personal bör utvecklas och ta hand om sig själv för att orka finnas till för klienterna på bästa sätt.

Inom sociala och även andra yrken där personalen är det primära verktyget och ibland möter hot samt annat obehag är det viktigt att förbereda och lära dem hantera det på bästa sätt för att de ska orka vara effektiva. Det är ändå effekten och resultatet av deras arbete som gör skillnaden för individerna och samhället.

 

Redo för en verklig förändring?

Få professionella råd av våra coacher

Kontakta oss