Avhopparverksamhet

Livtema erbjuder coachning och stöd för de unga och vuxna som vill lämna kriminella gemenskaper och miljöer. Vi arbetar även förebyggande för att minska nyrekryteringen av ungdomar i riskzonen. Alla insatser är individanpassade och vi har ett brett nätverk av professionella behandlare, terapeuter samt företag som ska fungera som framtida arbetsgivare för målgruppen.

Vi kan ordna boende där våra klienter kan lära och vänja sig vid att på egen hand ta hand om ett hem. Vi har gedigen och lång erfarenhet av att fånga upp och coacha klienter, intagna inom kriminalvården och på andra institutioner.

Vi arbetar med en helhet där klienterna ska ha en fungerande vardag innan de lämnar oss. Efter avslutad insats följer vi upp via eftervård.

Livtemas mål och ambition är att alla som kommer till oss ska ha en vardag i en fungerande gemenskap och sammanhang innan vi skiljs åt.

 

Redo för en verklig förändring?

Få professionella råd av våra coacher

Kontakta oss